Vaše číslo členského preukazu ASL SR. Musí mať 8 čísiel.